ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

comparsa

comparsa ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • coro ਉਚਾਰਨ
    coro [it]
  • cuarteto ਉਚਾਰਨ
    cuarteto [es]
  • chirigota ਉਚਾਰਨ
    chirigota [es]