ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

competition

competition ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ