ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

composition

composition ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ