ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

comprehend

comprehend ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ