ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

computer game

computer game ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ