ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

conductor

conductor ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ