ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

confirmation

confirmation ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ