ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

conjunction

conjunction ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • either ਉਚਾਰਨ either [en]
 • although ਉਚਾਰਨ although [en]
 • for ਉਚਾਰਨ for [en]
 • and ਉਚਾਰਨ and [en]
 • but ਉਚਾਰਨ but [en]
 • because ਉਚਾਰਨ because [en]
 • why ਉਚਾਰਨ why [en]
 • só ਉਚਾਰਨ [pt]
 • being ਉਚਾਰਨ being [en]
 • whether ਉਚਾਰਨ whether [en]
 • nor ਉਚਾਰਨ nor [en]
 • che ਉਚਾਰਨ che [it]
 • therefore ਉਚਾਰਨ therefore [en]
 • 例えば ਉਚਾਰਨ 例えば [ja]
 • つまり ਉਚਾਰਨ つまり [ja]
 • しかし ਉਚਾਰਨ しかし [ja]
 • ach ਉਚਾਰਨ ach [de]
 • でも ਉਚਾਰਨ でも [ja]
 • с ਉਚਾਰਨ с [ru]
 • 実は ਉਚਾਰਨ 実は [ja]
 • agus ਉਚਾਰਨ agus [ga]
 • whither ਉਚਾਰਨ whither [en]
 • また ਉਚਾਰਨ また [ja]
 • ところで ਉਚਾਰਨ ところで [ja]
 • và ਉਚਾਰਨ [vi]
 • けれど ਉਚਾਰਨ けれど [ja]
 • よって ਉਚਾਰਨ よって [ja]
 • cependant ਉਚਾਰਨ cependant [fr]
 • ako ਉਚਾਰਨ ako [tl]
 • だって ਉਚਾਰਨ だって [ja]
 • 然して ਉਚਾਰਨ 然して [ja]
 • 況且 ਉਚਾਰਨ 況且 [nan]
 • seeing ਉਚਾਰਨ seeing [en]
 • như ਉਚਾਰਨ như [vi]
 • aa ਉਚਾਰਨ aa [ngh]
 • だから ਉਚਾਰਨ だから [ja]
 • eller ਉਚਾਰਨ eller [sv]
 • さらに ਉਚਾਰਨ さらに [ja]
 • だけど ਉਚਾਰਨ だけど [ja]
 • 还有 ਉਚਾਰਨ 还有 [yue]
 • qua ਉਚਾਰਨ qua [it]
 • けど ਉਚਾਰਨ けど [ja]
 • では ਉਚਾਰਨ では [ja]
 • そこで ਉਚਾਰਨ そこで [ja]
 • そもそも ਉਚਾਰਨ そもそも [ja]
 • または ਉਚਾਰਨ または [ja]
 • oo ਉਚਾਰਨ oo [tl]
 • nego ਉਚਾਰਨ nego [pt]
 • לכן ਉਚਾਰਨ לכן [he]
 • さて ਉਚਾਰਨ さて [ja]
 • そして ਉਚਾਰਨ そして [ja]
 • zoals ਉਚਾਰਨ zoals [nl]
 • nó ਉਚਾਰਨ [vi]
 • それでは ਉਚਾਰਨ それでは [ja]
 • mada ਉਚਾਰਨ mada [ja]
 • けれども ਉਚਾਰਨ けれども [ja]
 • dok ਉਚਾਰਨ dok [bs]
 • ほな ਉਚਾਰਨ ほな [ja]
 • sīcut ਉਚਾਰਨ sīcut [la]
 • なぜなら ਉਚਾਰਨ なぜなら [ja]
 • همچنین ਉਚਾਰਨ همچنین [fa]
 • そしたら ਉਚਾਰਨ そしたら [ja]
 • 尚 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • だが ਉਚਾਰਨ だが [ja]
 • sinon ਉਚਾਰਨ sinon [fr]
 • したがって ਉਚਾਰਨ したがって [ja]
 • hvis ਉਚਾਰਨ hvis [da]
 • اگر ਉਚਾਰਨ اگر [fa]
 • ただ ਉਚਾਰਨ ただ [ja]
 • hanga ਉਚਾਰਨ hanga [fo]
 • 故に ਉਚਾਰਨ 故に [ja]
 • ini ਉਚਾਰਨ ini [ind]
 • ili ਉਚਾਰਨ ili [eo]
 • 要するに ਉਚਾਰਨ 要するに [ja]
 • ning ਉਚਾਰਨ ning [et]
 • 復 (また) ਉਚਾਰਨ 復 (また) [ja]
 • 即ち ਉਚਾਰਨ 即ち [ja]
 • dá ਉਚਾਰਨ [pt]
 • それとも ਉਚਾਰਨ それとも [ja]
 • それに ਉਚਾਰਨ それに [ja]
 • chaque fois que ਉਚਾਰਨ chaque fois que [fr]
 • それで ਉਚਾਰਨ それで [ja]
 • にもかかわらず ਉਚਾਰਨ にもかかわらず [ja]
 • ちなみに ਉਚਾਰਨ ちなみに [ja]
 • ačkoli ਉਚਾਰਨ ačkoli [cs]
 • Ond ਉਚਾਰਨ Ond [da]
 • それでも ਉਚਾਰਨ それでも [ja]
 • すなわち ਉਚਾਰਨ すなわち [ja]
 • それなのに ਉਚਾਰਨ それなのに [ja]
 • niti ਉਚਾਰਨ niti [la]
 • makar ਉਚਾਰਨ makar [sv]
 • kao ਉਚਾਰਨ kao [haw]
 • poněvadž ਉਚਾਰਨ poněvadž [cs]
 • とにかく ਉਚਾਰਨ とにかく [ja]
 • والا ਉਚਾਰਨ والا [fa]
 • ná ਉਚਾਰਨ [ga]
 • 但し ਉਚਾਰਨ 但し [ja]
 • ただし ਉਚਾਰਨ ただし [ja]
 • 次いで ਉਚਾਰਨ 次いで [ja]
 • しかも ਉਚਾਰਨ しかも [ja]