ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

conservation

conservation ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ