ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

consonants

consonants ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • Z ਉਚਾਰਨ
  Z [en]
 • r ਉਚਾਰਨ
  r [de]
 • C ਉਚਾਰਨ
  C [de]
 • G ਉਚਾਰਨ
  G [en]
 • X ਉਚਾਰਨ
  X [en]
 • P ਉਚਾਰਨ
  P [en]
 • Q ਉਚਾਰਨ
  Q [en]
 • M ਉਚਾਰਨ
  M [de]
 • emphatic ਉਚਾਰਨ
  emphatic [en]
 • scvrnkls ਉਚਾਰਨ
  scvrnkls [cs]
 • vzcvrnkls ਉਚਾਰਨ
  vzcvrnkls [cs]
 • angstskrig ਉਚਾਰਨ
  angstskrig [da]
 • подтверждаю ਉਚਾਰਨ
  подтверждаю [ru]
 • zhltls ਉਚਾਰਨ
  zhltls [cs]
 • čtvrtprst ਉਚਾਰਨ
  čtvrtprst [cs]