ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

cookery

cookery ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • pecan pie ਉਚਾਰਨ pecan pie [en]
 • fusion ਉਚਾਰਨ fusion [en]
 • pudding ਉਚਾਰਨ pudding [en]
 • fillet ਉਚਾਰਨ fillet [en]
 • habanero ਉਚਾਰਨ habanero [en]
 • surimi ਉਚਾਰਨ surimi [ja]
 • Creole ਉਚਾਰਨ Creole [en]
 • gula ਉਚਾਰਨ gula [ms]
 • filleted ਉਚਾਰਨ filleted [en]
 • рулет ਉਚਾਰਨ рулет [ru]
 • супчик ਉਚਾਰਨ супчик [ru]
 • basted ਉਚਾਰਨ basted [en]
 • голубцы ਉਚਾਰਨ голубцы [ru]
 • пекти ਉਚਾਰਨ пекти [uk]
 • spitchcock ਉਚਾਰਨ spitchcock [en]
 • boneless ਉਚਾਰਨ boneless [en]
 • кныш ਉਚਾਰਨ кныш [ru]
 • пироги ਉਚਾਰਨ пироги [uk]
 • chimichanga ਉਚਾਰਨ chimichanga [es]
 • суп-пюре ਉਚਾਰਨ суп-пюре [ru]
 • りょうり (料理) ਉਚਾਰਨ りょうり (料理) [ja]
 • scaccia ਉਚਾਰਨ scaccia [it]
 • Pingiada ਉਚਾਰਨ Pingiada [sc]
 • sucu (snc) ਉਚਾਰਨ sucu (snc) [scn]
 • vastedda ਉਚਾਰਨ vastedda [scn]
 • пиріжки ਉਚਾਰਨ пиріжки [uk]
 • cuccìa ਉਚਾਰਨ cuccìa [scn]
 • cucciddatu ਉਚਾਰਨ cucciddatu [scn]
 • пряничка ਉਚਾਰਨ пряничка [ru]
 • pignulata ਉਚਾਰਨ pignulata [scn]
 • cavati ਉਚਾਰਨ cavati [scn]
 • борщец ਉਚਾਰਨ борщец [ru]
 • просмаж ਉਚਾਰਨ просмаж [uk]
 • cuccia (dessert) ਉਚਾਰਨ cuccia (dessert) [scn]
 • пряники ਉਚਾਰਨ пряники [ru]
 • пряничек ਉਚਾਰਨ пряничек [ru]
 • parboil ਉਚਾਰਨ parboil [en]
 • ζύμωμα ਉਚਾਰਨ ζύμωμα [el]
 • طباخی ਉਚਾਰਨ طباخی [fa]
 • супец ਉਚਾਰਨ супец [ru]
 • nciminata ਉਚਾਰਨ nciminata [scn]
 • пиріжок ਉਚਾਰਨ пиріжок [uk]
 • оладки ਉਚਾਰਨ оладки [uk]
 • nzuddi ਉਚਾਰਨ nzuddi [scn]
 • sancieli ਉਚਾਰਨ sancieli [scn]
 • abrubuddai ਉਚਾਰਨ abrubuddai [sc]
 • выпечь ਉਚਾਰਨ выпечь [ru]
 • encebament ਉਚਾਰਨ encebament [ca]
 • matxa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ matxa [ca] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • guenmaitxa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ guenmaitxa [ca] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • sentxa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ sentxa [ca] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • bantxa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ bantxa [ca] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • hojitxa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ hojitxa [ca] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • kombutxa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kombutxa [ca] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • brocolet ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ brocolet [ca] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • kukitxa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kukitxa [ca] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • surimi d'angula ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ surimi d'angula [ca] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • massala txai ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ massala txai [ca] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ