ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

currency

currency ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • euro ਉਚਾਰਨ euro [en]
 • dollar ਉਚਾਰਨ dollar [en]
 • dollars ਉਚਾਰਨ dollars [en]
 • reais ਉਚਾਰਨ reais [pt]
 • Louis ਉਚਾਰਨ Louis [fr]
 • Bitcoin ਉਚਾਰਨ Bitcoin [en]
 • exchange ਉਚਾਰਨ exchange [en]
 • € ਉਚਾਰਨ [nl]
 • lire ਉਚਾਰਨ lire [fr]
 • corona ਉਚਾਰਨ corona [es]
 • yuan ਉਚਾਰਨ yuan [en]
 • penny ਉਚਾਰਨ penny [en]
 • punt ਉਚਾਰਨ punt [nl]
 • pence ਉਚਾਰਨ pence [en]
 • forint ਉਚਾਰਨ forint [hu]
 • $ ਉਚਾਰਨ $ [en]
 • lira ਉਚਾਰਨ lira [es]
 • rand ਉਚਾਰਨ rand [de]
 • Krone ਉਚਾਰਨ Krone [en]
 • 円 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • shilling ਉਚਾਰਨ shilling [en]
 • rupia ਉਚਾਰਨ rupia [it]
 • 50p ਉਚਾਰਨ 50p [en]
 • krona ਉਚਾਰਨ krona [sv]
 • 千円 ਉਚਾਰਨ 千円 [ja]
 • zloty ਉਚਾਰਨ zloty [hu]
 • ringgit ਉਚਾਰਨ ringgit [ms]
 • dinar ਉਚਾਰਨ dinar [pl]
 • devise ਉਚਾਰਨ devise [en]
 • kroner ਉਚਾਰਨ kroner [da]
 • Tanner ਉਚਾਰਨ Tanner [fi]
 • měna ਉਚਾਰਨ měna [cs]
 • threepence ਉਚਾਰਨ threepence [en]
 • koruny ਉਚਾਰਨ koruny [cs]
 • ₴ ਉਚਾਰਨ [uk]
 • ユーロ ਉਚਾਰਨ ユーロ [ja]
 • Kroon ਉਚਾਰਨ Kroon [nl]
 • 両 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • sixpence ਉਚਾਰਨ sixpence [en]
 • ₩ ਉਚਾਰਨ [en]
 • ruble ਉਚਾਰਨ ruble [tr]
 • ₹ ਉਚਾਰਨ [da]
 • peseta ਉਚਾਰਨ peseta [es]
 • caire ਉਚਾਰਨ caire [fr]
 • ₦ ਉਚਾਰਨ [da]
 • tuppenny ਉਚਾਰਨ tuppenny [en]
 • 5p ਉਚਾਰਨ 5p [en]
 • hryvnia ਉਚਾਰਨ hryvnia [en]
 • tuppence ਉਚਾਰਨ tuppence [en]
 • dollari ਉਚਾਰਨ dollari [it]
 • kyat ਉਚਾਰਨ kyat [my]
 • ₮ ਉਚਾਰਨ [da]
 • Rupiah ਉਚਾਰਨ Rupiah [ind]
 • ₫ ਉਚਾਰਨ [yue]
 • ₭ ਉਚਾਰਨ [da]
 • ₺ ਉਚਾਰਨ [da]
 • ₱ ਉਚਾਰਨ [da]
 • kronen ਉਚਾਰਨ kronen [de]
 • 10p ਉਚਾਰਨ 10p [en]
 • ₧ ਉਚਾਰਨ [es]
 • ₪ ਉਚਾਰਨ [da]
 • ₸ ਉਚਾਰਨ [da]
 • ₲ ਉਚਾਰਨ [da]
 • dinaro ਉਚਾਰਨ dinaro [it]
 • ₽ ਉਚਾਰਨ [da]
 • 1p ਉਚਾਰਨ 1p [en]
 • ₵ ਉਚਾਰਨ [da]
 • ten-bob note ਉਚਾਰਨ ten-bob note [en]
 • grosze ਉਚਾਰਨ grosze [pl]
 • fuppence ਉਚਾਰਨ fuppence [en]
 • 通貨緊縮 ਉਚਾਰਨ 通貨緊縮 [zh]
 • butut ਉਚਾਰਨ butut [en]
 • λουδοβίκειο ਉਚਾਰਨ λουδοβίκειο [el]
 • fiorino ਉਚਾਰਨ fiorino [it]
 • dinár ਉਚਾਰਨ dinár [hu]
 • half-crown ਉਚਾਰਨ half-crown [en]
 • Coroa Faroesa ਉਚਾਰਨ Coroa Faroesa [pt]
 • valută ਉਚਾਰਨ valută [ro]
 • kopikat ਉਚਾਰਨ kopikat [et]
 • αργύρια ਉਚਾਰਨ αργύρια [el]
 • 화폐 ਉਚਾਰਨ 화폐 [ko]
 • pennyworth ਉਚਾਰਨ pennyworth [en]
 • αργύριο ਉਚਾਰਨ αργύριο [el]
 • Coroa Sueca ਉਚਾਰਨ Coroa Sueca [pt]
 • 五百円玉 ਉਚਾਰਨ 五百円玉 [ja]
 • dòlar ਉਚਾਰਨ dòlar [ca]
 • livre parisis ਉਚਾਰਨ livre parisis [fr]
 • Waterlow ਉਚਾਰਨ Waterlow [en]
 • meticais ਉਚਾਰਨ meticais [pt]
 • piastres ਉਚਾਰਨ piastres [nl]
 • 20p ਉਚਾਰਨ 20p [en]
 • metical ਉਚਾਰਨ metical [pt]
 • དངུལ་ཀྲམ) ਉਚਾਰਨ དངུལ་ཀྲམ) [dz]
 • rúpia ਉਚਾਰਨ rúpia [pt]
 • 30p ਉਚਾਰਨ 30p [en]
 • rubla ਉਚਾਰਨ rubla [et]
 • ₻ ਉਚਾਰਨ [da]
 • pesseta ਉਚਾਰਨ pesseta [ca]
 • Πούλα ਉਚਾਰਨ Πούλα [el]
 • Rupien ਉਚਾਰਨ Rupien [de]