ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

dance

dance ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • dans ਉਚਾਰਨ
  dans [fr]
 • ball ਉਚਾਰਨ
  ball [en]
 • ballet ਉਚਾਰਨ
  ballet [en]
 • flamenco ਉਚਾਰਨ
  flamenco [hu]
 • tango ਉਚਾਰਨ
  tango [pt]
 • bachata ਉਚਾਰਨ
  bachata [es]
 • twerk ਉਚਾਰਨ
  twerk [en]
 • choreography ਉਚਾਰਨ
  choreography [en]
 • cavalier ਉਚਾਰਨ
  cavalier [en]
 • Gymnopédie ਉਚਾਰਨ
  Gymnopédie [fr]
 • bhangra ਉਚਾਰਨ
  bhangra [pa]
 • samba ਉਚਾਰਨ
  samba [pt]
 • salsa ਉਚਾਰਨ
  salsa [es]
 • reggaeton ਉਚਾਰਨ
  reggaeton [es]
 • prom ਉਚਾਰਨ
  prom [en]
 • rumba ਉਚਾਰਨ
  rumba [es]
 • fandango ਉਚਾਰਨ
  fandango [es]
 • zumba ਉਚਾਰਨ
  zumba [es]
 • sarabande ਉਚਾਰਨ
  sarabande [fr]
 • merengue ਉਚਾਰਨ
  merengue [es]
 • pas de deux ਉਚਾਰਨ
  pas de deux [fr]
 • bolero ਉਚਾਰਨ
  bolero [pt]
 • polonaise ਉਚਾਰਨ
  polonaise [fr]
 • vals ਉਚਾਰਨ
  vals [nl]
 • rime ਉਚਾਰਨ
  rime [fr]
 • forró ਉਚਾਰਨ
  forró [hu]
 • jitterbug ਉਚਾਰਨ
  jitterbug [en]
 • conga ਉਚਾਰਨ
  conga [eo]
 • cueca ਉਚਾਰਨ
  cueca [pt]
 • mambo ਉਚਾਰਨ
  mambo [en]
 • Pavane ਉਚਾਰਨ
  Pavane [fr]
 • csárdás ਉਚਾਰਨ
  csárdás [hu]
 • batizado ਉਚਾਰਨ
  batizado [pt]
 • jive ਉਚਾਰਨ
  jive [en]
 • twerking ਉਚਾਰਨ
  twerking [en]
 • chasse ਉਚਾਰਨ
  chasse [fr]
 • おどる ਉਚਾਰਨ
  おどる [ja]
 • changement ਉਚਾਰਨ
  changement [fr]
 • Calypso ਉਚਾਰਨ
  Calypso [la]
 • waacking ਉਚਾਰਨ
  waacking [en]
 • quadrille ਉਚਾਰਨ
  quadrille [en]
 • jig ਉਚਾਰਨ
  jig [en]
 • 舞蹈 ਉਚਾਰਨ
  舞蹈 [zh]
 • thé dansant ਉਚਾਰਨ
  thé dansant [en]
 • Botafogo ਉਚਾਰਨ
  Botafogo [pt]
 • grapevine ਉਚਾਰਨ
  grapevine [en]
 • syncopate ਉਚਾਰਨ
  syncopate [en]
 • arabesque ਉਚਾਰਨ
  arabesque [en]
 • popping ਉਚਾਰਨ
  popping [en]
 • polka ਉਚਾਰਨ
  polka [fr]
 • Pogo ਉਚਾਰਨ
  Pogo [de]
 • kolo ਉਚਾਰਨ
  kolo [eo]
 • pirouette ਉਚਾਰਨ
  pirouette [en]
 • bossa nova ਉਚਾਰਨ
  bossa nova [it]
 • dawns ਉਚਾਰਨ
  dawns [en]
 • Ponda ਉਚਾਰਨ
  Ponda [hi]
 • murga ਉਚਾਰਨ
  murga [es]
 • Ciranda ਉਚਾਰਨ
  Ciranda [pt]
 • Walzer ਉਚਾਰਨ
  Walzer [de]
 • chassé ਉਚਾਰਨ
  chassé [fr]
 • bourrée ਉਚਾਰਨ
  bourrée [fr]
 • pasodoble ਉਚਾਰਨ
  pasodoble [en]
 • milonga ਉਚਾਰਨ
  milonga [es]
 • chacarera ਉਚਾਰਨ
  chacarera [es]
 • Pavan ਉਚਾਰਨ
  Pavan [hi]
 • courante ਉਚਾਰਨ
  courante [fr]
 • Ländler ਉਚਾਰਨ
  Ländler [de]
 • lambada ਉਚਾਰਨ
  lambada [de]
 • foxtrot ਉਚਾਰਨ
  foxtrot [en]
 • voguing ਉਚਾਰਨ
  voguing [en]
 • Telemark ਉਚਾਰਨ
  Telemark [en]
 • Ballets Russes ਉਚਾਰਨ
  Ballets Russes [fr]
 • flamenko ਉਚਾਰਨ
  flamenko [eo]
 • paso doble ਉਚਾਰਨ
  paso doble [de]
 • moshen ਉਚਾਰਨ
  moshen [de]
 • Cha-Cha-Cha ਉਚਾਰਨ
  Cha-Cha-Cha [de]
 • streetomedy ਉਚਾਰਨ
  streetomedy [en]
 • galopp ਉਚਾਰਨ
  galopp [hu]
 • гопак ਉਚਾਰਨ
  гопак [ru]
 • fallaway ਉਚਾਰਨ
  fallaway [en]
 • Schuhplattler ਉਚਾਰਨ
  Schuhplattler [de]
 • rondel ਉਚਾਰਨ
  rondel [en]
 • syncopated ਉਚਾਰਨ
  syncopated [en]
 • coreografia ਉਚਾਰਨ
  coreografia [pt]
 • quickstep ਉਚਾਰਨ
  quickstep [da]
 • kalipso ਉਚਾਰਨ
  kalipso [eo]
 • cachucha ਉਚਾਰਨ
  cachucha [gl]
 • syncopation ਉਚਾਰਨ
  syncopation [en]
 • полька ਉਚਾਰਨ
  полька [uk]
 • Danz ਉਚਾਰਨ
  Danz [de]
 • Lindy ਉਚਾਰਨ
  Lindy [en]
 • dégagé ਉਚਾਰਨ
  dégagé [fr]
 • taraban ਉਚਾਰਨ
  taraban [pl]
 • East Coast Swing ਉਚਾਰਨ
  East Coast Swing [en]
 • glissade ਉਚਾਰਨ
  glissade [fr]
 • dansen ਉਚਾਰਨ
  dansen [nl]
 • Louise Weber ਉਚਾਰਨ
  Louise Weber [fr]
 • bailé ਉਚਾਰਨ
  bailé [ga]
 • shimmy ਉਚਾਰਨ
  shimmy [en]
 • Passe-pied ਉਚਾਰਨ
  Passe-pied [fr]