ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

declaration

declaration ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ