ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

deities

deities ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • quetzalcoatl ਉਚਾਰਨ quetzalcoatl [nah]
 • Αθηνά ਉਚਾਰਨ Αθηνά [el]
 • keren ਉਚਾਰਨ keren [ind]
 • Horen ਉਚਾਰਨ Horen [de]
 • ker ਉਚਾਰਨ ker [br]
 • zoomorphism ਉਚਾਰਨ zoomorphism [en]
 • moros ਉਚਾਰਨ moros [es]
 • Hemera ਉਚਾਰਨ Hemera [pt]
 • Atropos ਉਚਾਰਨ Atropos [de]
 • 八幡神 ਉਚਾਰਨ 八幡神 [ja]
 • Αγχιρόα ਉਚਾਰਨ Αγχιρόα [el]
 • 百目 ਉਚਾਰਨ 百目 [ja]
 • Λαφρία ਉਚਾਰਨ Λαφρία [el]
 • Oizys ਉਚਾਰਨ Oizys [de]
 • Momos ਉਚਾਰਨ Momos [de]
 • Erebos ਉਚਾਰਨ Erebos [de]
 • Apate ਉਚਾਰਨ Apate [de]
 • Νηρέας ਉਚਾਰਨ Νηρέας [el]
 • Αγχιρρόη ਉਚਾਰਨ Αγχιρρόη [el]
 • Αγχινόη ਉਚਾਰਨ Αγχινόη [el]
 • Moiren ਉਚਾਰਨ Moiren [de]
 • Aither ਉਚਾਰਨ Aither [de]
 • Ειλείθυια ਉਚਾਰਨ Ειλείθυια [el]
 • Klotho ਉਚਾਰਨ Klotho [de]
 • Δαμία ਉਚਾਰਨ Δαμία [el]
 • oshun ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ oshun [yo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ