ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

democracy

democracy ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ