ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

discipline

discipline ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ