ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

distribution

distribution ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ