ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

Door

Door ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • puerta ਉਚਾਰਨ puerta [es]
 • deur ਉਚਾਰਨ deur [nl]
 • dir ਉਚਾਰਨ dir [de]
 • Tür ਉਚਾਰਨ Tür [de]
 • portal ਉਚਾਰਨ portal [en]
 • panel ਉਚਾਰਨ panel [en]
 • porta ਉਚਾਰਨ porta [it]
 • dier ਉਚਾਰਨ dier [af]
 • knockers ਉਚਾਰਨ knockers [en]
 • dyr ਉਚਾਰਨ dyr [sv]
 • bunt ਉਚਾਰਨ bunt [de]
 • dua ਉਚਾਰਨ dua [ms]
 • 戸 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • дар ਉਚਾਰਨ дар [ru]
 • درب ਉਚਾਰਨ درب [fa]
 • atea ਉਚਾਰਨ atea [gl]
 • Genna ਉਚਾਰਨ Genna [it]
 • dør ਉਚਾਰਨ dør [da]
 • դուռ ਉਚਾਰਨ դուռ [hy]
 • urugi ਉਚਾਰਨ urugi [rn]
 • דלת ਉਚਾਰਨ דלת [he]
 • postern ਉਚਾਰਨ postern [en]
 • ढोका ਉਚਾਰਨ ढोका [ne]
 • isch ਉਚਾਰਨ isch [swg]
 • دروازه ਉਚਾਰਨ دروازه [fa]
 • oluggi ਉਚਾਰਨ oluggi [lg]
 • doro ਉਚਾਰਨ doro [de]
 • pòrta ਉਚਾਰਨ pòrta [oc]
 • türa ਉਚਾਰਨ türa [et]
 • kofa ਉਚਾਰਨ kofa [ha]
 • بَاب ਉਚਾਰਨ بَاب [ar]
 • uksa ਉਚਾਰਨ uksa [sme]
 • dvere ਉਚਾਰਨ dvere [sk]
 • purtòun ਉਚਾਰਨ purtòun [egl]
 • dorus ਉਚਾਰਨ dorus [gd]
 • odźwierny ਉਚਾਰਨ odźwierny [pl]
 • Dür ਉਚਾਰਨ Dür [gsw]
 • polte ਉਚਾਰਨ polte [fi]
 • drws ਉਚਾਰਨ drws [cy]
 • hurðin ਉਚਾਰਨ hurðin [is]
 • deure ਉਚਾਰਨ deure [oc]
 • huche ਉਚਾਰਨ huche [fr]
 • wziernik ਉਚਾਰਨ wziernik [pl]
 • درگا ਉਚਾਰਨ درگا [ku]
 • matu ਉਚਾਰਨ matu [lv]
 • бжэ ਉਚਾਰਨ бжэ [kbd]
 • দরজা ਉਚਾਰਨ দরজা [bn]
 • paa ਉਚਾਰਨ paa [tl]
 • ద్వారము ਉਚਾਰਨ ద్వారము [te]
 • faitoto’a ਉਚਾਰਨ faitoto’a [sm]
 • pòt ਉਚਾਰਨ pòt [oc]
 • pintô ਉਚਾਰਨ pintô [tl]
 • albaah ਉਚਾਰਨ albaah [so]
 • კარი ਉਚਾਰਨ კარი [ka]
 • işek ਉਚਾਰਨ işek [tt]
 • däör ਉਚਾਰਨ däör [li]
 • claustrum ਉਚਾਰਨ claustrum [la]
 • эшик ਉਚਾਰਨ эшик [ky]
 • gapy ਉਚਾਰਨ gapy [tk]
 • ruángan ਉਚਾਰਨ ruángan [ilo]
 • pultahan ਉਚਾਰਨ pultahan [ceb]
 • eshik ਉਚਾਰਨ eshik [uz]
 • θύρα ਉਚਾਰਨ θύρα [grc]
 • vudar ਉਚਾਰਨ vudar [rom]
 • дзвер ਉਚਾਰਨ дзвер [be]
 • દ્વાર ਉਚਾਰਨ દ્વાર [gu]
 • puarte ਉਚਾਰਨ puarte [fur]
 • کواڑ ਉਚਾਰਨ کواڑ [ur]
 • tawurt ਉਚਾਰਨ tawurt [kab]
 • uks ਉਚਾਰਨ uks [et]
 • gonhi ਉਚਾਰਨ gonhi [sn]
 • lawang ਉਚਾਰਨ lawang [jv]
 • (ə)ntʷá ਉਚਾਰਨ (ə)ntʷá [uby]
 • drah ਉਚਾਰਨ drah [bcq]
 • கதவு {ka-dha-vu} ਉਚਾਰਨ கதவு {ka-dha-vu} [ta]
 • dibitu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ dibitu [kmb] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ‘opani ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ‘opani [ty] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • omuvelo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ omuvelo [kj] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • olujji ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ olujji [lg] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • nürüfwe ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nürüfwe [arn] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • chitseko ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ chitseko [ny] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • mwelo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ mwelo [kg] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • lemati ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ lemati [st] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • lebati ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ lebati [tn] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • um-nyango ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ um-nyango [ss] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • duor ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ duor [jam] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • sikwalo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ sikwalo [loz] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • sivalo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ sivalo [ss] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • tçenna ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tçenna [kr] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • isicabha ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ isicabha [zu] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ucango ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ucango [xh] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • faitotoa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ faitotoa [sm] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ