ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

doughnut

doughnut ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ