ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

drunkard

drunkard ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ