ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

electricity

electricity ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ