ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

emergency

emergency ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ