ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

emphasis

emphasis ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ