ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

Everyday words

Everyday words ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • laranja ਉਚਾਰਨ laranja [pt]
 • bat ਉਚਾਰਨ bat [en]
 • Jan ਉਚਾਰਨ Jan [cs]
 • kaixo ਉਚਾਰਨ kaixo [eu]
 • Joan ਉਚਾਰਨ Joan [en]
 • Eliza ਉਚਾਰਨ Eliza [eu]
 • sei ਉਚਾਰਨ sei [de]
 • ama ਉਚਾਰਨ ama [es]
 • laguna ਉਚਾਰਨ laguna [es]
 • bi ਉਚਾਰਨ bi [da]
 • bai ਉਚਾਰਨ bai [eu]
 • sana ਉਚਾਰਨ sana [fi]
 • mesedez ਉਚਾਰਨ mesedez [eu]
 • ez ਉਚਾਰਨ ez [eu]
 • dura ਉਚਾਰਨ dura [ia]
 • lau ਉਚਾਰਨ lau [eu]
 • Aitona ਉਚਾਰਨ Aitona [eu]
 • kultura ਉਚਾਰਨ kultura [pl]
 • eder ਉਚਾਰਨ eder [eu]
 • Bihar ਉਚਾਰਨ Bihar [hi]
 • gero ਉਚਾਰਨ gero [la]
 • egin ਉਚਾਰਨ egin [eu]
 • Lehen ਉਚਾਰਨ Lehen [eu]
 • hiru ਉਚਾਰਨ hiru [eu]
 • Berea ਉਚਾਰਨ Berea [en]
 • atzo ਉਚਾਰਨ atzo [eu]
 • itsasoa ਉਚਾਰਨ itsasoa [eu]
 • morea ਉਚਾਰਨ morea [gl]
 • Uda ਉਚਾਰਨ Uda [pl]
 • Edan ਉਚਾਰਨ Edan [eu]
 • urtarrila ਉਚਾਰਨ urtarrila [eu]
 • gazte ਉਚਾਰਨ gazte [eu]
 • polit ਉਚਾਰਨ polit [oc]
 • akka ਉਚਾਰਨ akka [fi]
 • igandea ਉਚਾਰਨ igandea [eu]
 • hamalau ਉਚਾਰਨ hamalau [eu]
 • zazpi ਉਚਾਰਨ zazpi [eu]
 • izan ਉਚਾਰਨ izan [eu]
 • nahi izan ਉਚਾਰਨ nahi izan [eu]
 • hamabost ਉਚਾਰਨ hamabost [eu]
 • hamazazpi ਉਚਾਰਨ hamazazpi [eu]
 • beltza ਉਚਾਰਨ beltza [eu]
 • handi ਉਚਾਰਨ handi [eu]
 • taberna ਉਚਾਰਨ taberna [la]
 • ehun ਉਚਾਰਨ ehun [eu]
 • Asko ਉਚਾਰਨ Asko [fi]
 • txiki ਉਚਾਰਨ txiki [eu]
 • Onnee ਉਚਾਰਨ Onnee [om]
 • bizi ਉਚਾਰਨ bizi [eu]
 • ahal izan ਉਚਾਰਨ ahal izan [eu]
 • hamahiru ਉਚਾਰਨ hamahiru [eu]
 • hamabi ਉਚਾਰਨ hamabi [eu]
 • hirurogeita hamar ਉਚਾਰਨ hirurogeita hamar [eu]
 • hizkuntza ਉਚਾਰਨ hizkuntza [eu]
 • Orain ਉਚਾਰਨ Orain [eu]
 • arrosa ਉਚਾਰਨ arrosa [eu]
 • Zuria ਉਚਾਰਨ Zuria [fr]
 • zinema ਉਚਾਰਨ zinema [eu]
 • osaba ਉਚਾਰਨ osaba [eu]
 • urria ਉਚਾਰਨ urria [eu]
 • azaroa ਉਚਾਰਨ azaroa [eu]
 • idatzi ਉਚਾਰਨ idatzi [eu]
 • hogeita hamar ਉਚਾਰਨ hogeita hamar [eu]
 • behar izan ਉਚਾਰਨ behar izan [eu]
 • berrogei ਉਚਾਰਨ berrogei [eu]
 • hamasei ਉਚਾਰਨ hamasei [eu]
 • hogei ਉਚਾਰਨ hogei [eu]
 • meskita ਉਚਾਰਨ meskita [eu]
 • ahizpa ਉਚਾਰਨ ahizpa [eu]
 • hubachuu ਉਚਾਰਨ hubachuu [om]
 • astelehena ਉਚਾਰਨ astelehena [eu]
 • ekaina ਉਚਾਰਨ ekaina [eu]
 • laurogei ਉਚਾਰਨ laurogei [eu]
 • Murteessaa dha ਉਚਾਰਨ Murteessaa dha [om]
 • Biqile ਉਚਾਰਨ Biqile [om]
 • egonaldi ਉਚਾਰਨ egonaldi [eu]
 • ekarri ਉਚਾਰਨ ekarri [eu]
 • lehengusina ਉਚਾਰਨ lehengusina [eu]
 • Azkar ਉਚਾਰਨ Azkar [eu]
 • larunbata ਉਚਾਰਨ larunbata [eu]
 • irakurri ਉਚਾਰਨ irakurri [eu]
 • berrogeita hamar ਉਚਾਰਨ berrogeita hamar [eu]
 • gorria ਉਚਾਰਨ gorria [eu]
 • ostirala ਉਚਾਰਨ ostirala [eu]
 • laurogeita hamar ਉਚਾਰਨ laurogeita hamar [eu]
 • gaur ਉਚਾਰਨ gaur [eu]
 • goxo ਉਚਾਰਨ goxo [eu]
 • Negua ਉਚਾਰਨ Negua [eu]
 • hitz egin ਉਚਾਰਨ hitz egin [eu]
 • Makmaaksa ਉਚਾਰਨ Makmaaksa [om]
 • 販売機 ਉਚਾਰਨ 販売機 [ja]
 • zatar ਉਚਾਰਨ zatar [eu]
 • izeba ਉਚਾਰਨ izeba [eu]
 • abuztua ਉਚਾਰਨ abuztua [eu]
 • maiatza ਉਚਾਰਨ maiatza [eu]
 • hirurogei ਉਚਾਰਨ hirurogei [eu]
 • zabalik ਉਚਾਰਨ zabalik [eu]
 • Waraabessa ਉਚਾਰਨ Waraabessa [om]
 • lehengusua ਉਚਾਰਨ lehengusua [eu]
 • asteazkena ਉਚਾਰਨ asteazkena [eu]