ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

extinguished

extinguished ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ