ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

fact

fact ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • datum ਉਚਾਰਨ datum [de]
  • fakt ਉਚਾਰਨ fakt [yi]
  • 事實 ਉਚਾਰਨ 事實 [zh]
  • تقصي ਉਚਾਰਨ تقصي [ar]
  • اﻣﺮ ਉਚਾਰਨ اﻣﺮ [ur]
  • fìrinn ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ fìrinn [gd] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ