ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

fish

fish ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • poisson ਉਚਾਰਨ
  poisson [fr]
 • fish and chips ਉਚਾਰਨ
  fish and chips [en]
 • salmon ਉਚਾਰਨ
  salmon [en]
 • bass ਉਚਾਰਨ
  bass [en]
 • octopus ਉਚਾਰਨ
  octopus [en]
 • tuna ਉਚਾਰਨ
  tuna [en]
 • shark ਉਚਾਰਨ
  shark [en]
 • drum ਉਚਾਰਨ
  drum [en]
 • щука ਉਚਾਰਨ
  щука [ru]
 • bouillabaisse ਉਚਾਰਨ
  bouillabaisse [en]
 • tubarão ਉਚਾਰਨ
  tubarão [pt]
 • skipper ਉਚਾਰਨ
  skipper [en]
 • sei ਉਚਾਰਨ
  sei [de]
 • crawfish ਉਚਾਰਨ
  crawfish [en]
 • piranha ਉਚਾਰਨ
  piranha [pt]
 • あゆ ਉਚਾਰਨ
  あゆ [ja]
 • 魚 ਉਚਾਰਨ
  [ja]
 • harder ਉਚਾਰਨ
  harder [en]
 • manta ਉਚਾਰਨ
  manta [es]
 • lobster ਉਚਾਰਨ
  lobster [en]
 • scallop ਉਚਾਰਨ
  scallop [en]
 • skate ਉਚਾਰਨ
  skate [en]
 • tun ਉਚਾਰਨ
  tun [de]
 • Fisch ਉਚਾਰਨ
  Fisch [de]
 • 鮭 ਉਚਾਰਨ
  [zh]
 • ansjovis ਉਚਾਰਨ
  ansjovis [nl]
 • oyster ਉਚਾਰਨ
  oyster [en]
 • eel ਉਚਾਰਨ
  eel [en]
 • ray ਉਚਾਰਨ
  ray [en]
 • seahorse ਉਚਾਰਨ
  seahorse [en]
 • fillet ਉਚਾਰਨ
  fillet [en]
 • 海老 ਉਚਾਰਨ
  海老 [ja]
 • tilapia ਉਚਾਰਨ
  tilapia [en]
 • barracuda ਉਚਾਰਨ
  barracuda [en]
 • chum ਉਚਾਰਨ
  chum [en]
 • cet ਉਚਾਰਨ
  cet [fr]
 • Asa ਉਚਾਰਨ
  Asa [pt]
 • periwinkle ਉਚਾਰਨ
  periwinkle [en]
 • 鮪 ਉਚਾਰਨ
  [ja]
 • Molly ਉਚਾਰਨ
  Molly [en]
 • sardine ਉਚਾਰਨ
  sardine [en]
 • gill ਉਚਾਰਨ
  gill [en]
 • perch ਉਚਾਰਨ
  perch [en]
 • Barbier ਉਚਾਰਨ
  Barbier [fr]
 • lump ਉਚਾਰਨ
  lump [en]
 • poissonnerie ਉਚਾਰਨ
  poissonnerie [fr]
 • pilchard ਉਚਾਰਨ
  pilchard [en]
 • fry ਉਚਾਰਨ
  fry [en]
 • halibut ਉਚਾਰਨ
  halibut [en]
 • deep-water prawn ਉਚਾਰਨ
  deep-water prawn [en]
 • サメ ਉਚਾਰਨ
  サメ [ja]
 • Kaan ਉਚਾਰਨ
  Kaan [tr]
 • lutefisk ਉਚਾਰਨ
  lutefisk [no]
 • sardinhas ਉਚਾਰਨ
  sardinhas [pt]
 • carp ਉਚਾਰਨ
  carp [en]
 • hareng ਉਚਾਰਨ
  hareng [fr]
 • barbe ਉਚਾਰਨ
  barbe [fr]
 • さかな ਉਚਾਰਨ
  さかな [ja]
 • calmar ਉਚਾਰਨ
  calmar [es]
 • zuppa ਉਚਾਰਨ
  zuppa [it]
 • pike ਉਚਾਰਨ
  pike [en]
 • カンパチ ਉਚਾਰਨ
  カンパチ [ja]
 • trout ਉਚਾਰਨ
  trout [en]
 • hering ਉਚਾਰਨ
  hering [hu]
 • calamar ਉਚਾਰਨ
  calamar [es]
 • coelacanth ਉਚਾਰਨ
  coelacanth [en]
 • bleak ਉਚਾਰਨ
  bleak [en]
 • silver dollar ਉਚਾਰਨ
  silver dollar [en]
 • 金魚 ਉਚਾਰਨ
  金魚 [ja]
 • Thon ਉਚਾਰਨ
  Thon [fr]
 • surimi ਉਚਾਰਨ
  surimi [ja]
 • anchovies ਉਚਾਰਨ
  anchovies [en]
 • maguro ਉਚਾਰਨ
  maguro [ja]
 • flounder ਉਚਾਰਨ
  flounder [en]
 • Regenbogenforelle ਉਚਾਰਨ
  Regenbogenforelle [de]
 • crayfish ਉਚਾਰਨ
  crayfish [en]
 • raja ਉਚਾਰਨ
  raja [pl]
 • quahog ਉਚਾਰਨ
  quahog [en]
 • sea bass ਉਚਾਰਨ
  sea bass [en]
 • ferskvannsfisk ਉਚਾਰਨ
  ferskvannsfisk [no]
 • ハマチ ਉਚਾਰਨ
  ハマチ [ja]
 • smelt ਉਚਾਰਨ
  smelt [en]
 • イカ ਉਚਾਰਨ
  イカ [ja]
 • goldfish ਉਚਾਰਨ
  goldfish [en]
 • tonno ਉਚਾਰਨ
  tonno [it]
 • παπαγάλος ਉਚਾਰਨ
  παπαγάλος [el]
 • chondrichthyes ਉਚਾਰਨ
  chondrichthyes [en]
 • herringbone ਉਚਾਰਨ
  herringbone [en]
 • breac ਉਚਾਰਨ
  breac [ga]
 • catfish ਉਚਾਰਨ
  catfish [en]
 • karp ਉਚਾਰਨ
  karp [pl]
 • 蟹 ਉਚਾਰਨ
  [ja]
 • perca ਉਚਾਰਨ
  perca [es]
 • Koi-Karpfen ਉਚਾਰਨ
  Koi-Karpfen [de]
 • char ਉਚਾਰਨ
  char [en]
 • coelacanthe ਉਚਾਰਨ
  coelacanthe [fr]
 • fisk ਉਚਾਰਨ
  fisk [no]
 • crappie ਉਚਾਰਨ
  crappie [en]
 • aji ਉਚਾਰਨ
  aji [ja]
 • mahimahi ਉਚਾਰਨ
  mahimahi [en]