ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

fiumi

fiumi ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • red ਉਚਾਰਨ
  red [en]
 • Colorado ਉਚਾਰਨ
  Colorado [en]
 • Belice ਉਚਾਰਨ
  Belice [es]
 • Columbia ਉਚਾਰਨ
  Columbia [en]
 • Rio Grande ਉਚਾਰਨ
  Rio Grande [pt]
 • San Lorenzo ਉਚਾਰਨ
  San Lorenzo [es]
 • Loira ਉਚਾਰਨ
  Loira [pt]
 • Ob ਉਚਾਰਨ
  Ob [de]
 • Salado ਉਚਾਰਨ
  Salado [es]
 • Vistola ਉਚਾਰਨ
  Vistola [it]
 • Ural ਉਚਾਰਨ
  Ural [tt]
 • Orinoco ਉਚਾਰਨ
  Orinoco [es]
 • cervo ਉਚਾਰਨ
  cervo [it]
 • Adige ਉਚਾਰਨ
  Adige [it]
 • Panaro ਉਚਾਰਨ
  Panaro [it]
 • volta ਉਚਾਰਨ
  volta [pt]
 • Gari ਉਚਾਰਨ
  Gari [pt]
 • Gange ਉਚਾਰਨ
  Gange [da]
 • noce ਉਚਾਰਨ
  noce [it]
 • Nilo ਉਚਾਰਨ
  Nilo [pt]
 • Elba ਉਚਾਰਨ
  Elba [de]
 • sele ਉਚਾਰਨ
  sele [cs]
 • chiese ਉਚਾਰਨ
  chiese [it]
 • Orco ਉਚਾਰਨ
  Orco [es]
 • Bradano ਉਚਾਰਨ
  Bradano [it]
 • Tago ਉਚਾਰਨ
  Tago [eo]
 • fiume Po ਉਚਾਰਨ
  fiume Po [it]
 • Godavari ਉਚਾਰਨ
  Godavari [te]
 • Ofanto ਉਚਾਰਨ
  Ofanto [it]
 • Bormida ਉਚਾਰਨ
  Bormida [it]
 • Brenta ਉਚਾਰਨ
  Brenta [vec]
 • salso ਉਚਾਰਨ
  salso [pt]
 • Danubio ਉਚਾਰਨ
  Danubio [it]
 • Bacchiglione ਉਚਾਰਨ
  Bacchiglione [it]
 • Dora Riparia ਉਚਾਰਨ
  Dora Riparia [it]
 • Dora Baltea ਉਚਾਰਨ
  Dora Baltea [it]
 • Aniene ਉਚਾਰਨ
  Aniene [it]
 • Mincio ਉਚਾਰਨ
  Mincio [it]
 • Fella ਉਚਾਰਨ
  Fella [en]
 • Tirso ਉਚਾਰਨ
  Tirso [it]
 • Savio ਉਚਾਰਨ
  Savio [it]
 • fiume Tanaro ਉਚਾਰਨ
  fiume Tanaro [it]
 • fiume Tevere ਉਚਾਰਨ
  fiume Tevere [it]
 • Rio delle Amazzoni ਉਚਾਰਨ
  Rio delle Amazzoni [it]
 • Indo ਉਚਾਰਨ
  Indo [la]
 • Isonzo ਉਚਾਰਨ
  Isonzo [it]
 • Agri ਉਚਾਰਨ
  Agri [it]
 • Tagliamento ਉਚਾਰਨ
  Tagliamento [it]
 • Toce ਉਚਾਰਨ
  Toce [it]
 • fiume Reno ਉਚਾਰਨ
  fiume Reno [it]
 • fiume Adige ਉਚਾਰਨ
  fiume Adige [it]
 • Simeto ਉਚਾਰਨ
  Simeto [it]
 • Cordevole ਉਚਾਰਨ
  Cordevole [it]
 • fiume Adda ਉਚਾਰਨ
  fiume Adda [it]
 • Serchio ਉਚਾਰਨ
  Serchio [it]
 • Tronto ਉਚਾਰਨ
  Tronto [it]
 • Cervaro ਉਚਾਰਨ
  Cervaro [it]
 • fiume Flumendosa ਉਚਾਰਨ
  fiume Flumendosa [it]
 • Chiascio ਉਚਾਰਨ
  Chiascio [it]
 • Liri ਉਚਾਰਨ
  Liri [it]
 • fiume Piave ਉਚਾਰਨ
  fiume Piave [it]
 • fiume Secchia ਉਚਾਰਨ
  fiume Secchia [it]
 • Nievole ਉਚਾਰਨ
  Nievole [it]
 • Fortore ਉਚਾਰਨ
  Fortore [it]
 • Sarca ਉਚਾਰਨ
  Sarca [it]
 • Esino ਉਚਾਰਨ
  Esino [it]
 • Lambro ਉਚਾਰਨ
  Lambro [it]
 • Calore Irpino ਉਚਾਰਨ
  Calore Irpino [it]
 • Crati ਉਚਾਰਨ
  Crati [it]
 • Agogna ਉਚਾਰਨ
  Agogna [it]
 • Flumendosa ਉਚਾਰਨ
  Flumendosa [it]
 • fiume Pescara ਉਚਾਰਨ
  fiume Pescara [it]
 • Anapo ਉਚਾਰਨ
  Anapo [it]
 • Tanagro ਉਚਾਰਨ
  Tanagro [it]
 • fiume Nera ਉਚਾਰਨ
  fiume Nera [it]
 • fiume Taro ਉਚਾਰਨ
  fiume Taro [it]
 • Garigliano ਉਚਾਰਨ
  Garigliano [it]
 • Olona ਉਚਾਰਨ
  Olona [it]
 • Nistro ਉਚਾਰਨ
  Nistro [it]
 • fiume Trebbia ਉਚਾਰਨ
  fiume Trebbia [it]
 • trebbia ਉਚਾਰਨ
  trebbia [it]
 • Sesia ਉਚਾਰਨ
  Sesia [it]
 • fiume Brenta ਉਚਾਰਨ
  fiume Brenta [it]
 • Basento ਉਚਾਰਨ
  Basento [it]
 • Santerno ਉਚਾਰਨ
  Santerno [it]
 • Livenza ਉਚਾਰਨ
  Livenza [it]
 • Aterno ਉਚਾਰਨ
  Aterno [it]
 • fiume Ticino ਉਚਾਰਨ
  fiume Ticino [it]
 • fiume Serio ਉਚਾਰਨ
  fiume Serio [it]
 • Idice ਉਚਾਰਨ
  Idice [it]
 • Oglio ਉਚਾਰਨ
  Oglio [it]
 • Metauro ਉਚਾਰਨ
  Metauro [it]
 • Mella ਉਚਾਰਨ
  Mella [it]
 • Sangro ਉਚਾਰਨ
  Sangro [it]
 • fiume Noce ਉਚਾਰਨ
  fiume Noce [it]
 • Calore Lucano ਉਚਾਰਨ
  Calore Lucano [it]
 • fiume Oglio ਉਚਾਰਨ
  fiume Oglio [it]
 • Volturno ਉਚਾਰਨ
  Volturno [it]
 • Stura di Demonte ਉਚਾਰਨ
  Stura di Demonte [it]
 • fiume Arno ਉਚਾਰਨ
  fiume Arno [it]