ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

flavors

flavors ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • pomme ਉਚਾਰਨ pomme [fr]
  • Vanille ਉਚਾਰਨ Vanille [fr]
  • citron ਉਚਾਰਨ citron [fr]
  • fraise ਉਚਾਰਨ fraise [fr]
  • framboise ਉਚਾਰਨ framboise [fr]
  • l'orange ਉਚਾਰਨ l'orange [fr]
  • Mandarine ਉਚਾਰਨ Mandarine [fr]
  • noix de coco ਉਚਾਰਨ noix de coco [fr]
  • chaux ਉਚਾਰਨ chaux [fr]
  • vanilline ਉਚਾਰਨ vanilline [fr]