ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

frame

frame ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • frame ਉਚਾਰਨ frame [en]
  • chambranle ਉਚਾਰਨ chambranle [fr]
  • małoobrazkowy ਉਚਾਰਨ małoobrazkowy [pl]
  • Crimson Butterfly ਉਚਾਰਨ Crimson Butterfly [en]
  • þrífótur ਉਚਾਰਨ þrífótur [is]
  • deilbhigh ਉਚਾਰਨ deilbhigh [ga]
  • سدهارنا ਉਚਾਰਨ سدهارنا [ur]
  • çarçiwa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ çarçiwa [zza] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
  • çarnekal ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ çarnekal [zza] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ