ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

frutas

frutas ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • manzana ਉਚਾਰਨ manzana [es]
 • piña ਉਚਾਰਨ piña [es]
 • aguacate ਉਚਾਰਨ aguacate [es]
 • plátano ਉਚਾਰਨ plátano [es]
 • pera ਉਚਾਰਨ pera [es]
 • Amora ਉਚਾਰਨ Amora [pt]
 • carambola ਉਚਾਰਨ carambola [pt]
 • caju ਉਚਾਰਨ caju [pt]
 • pruneau ਉਚਾਰਨ pruneau [fr]
 • jambo ਉਚਾਰਨ jambo [sw]
 • platano ਉਚਾਰਨ platano [it]
 • Bacuri ਉਚਾਰਨ Bacuri [pt]
 • nectarina ਉਚਾਰਨ nectarina [pt]
 • Jaboticaba ਉਚਾਰਨ Jaboticaba [pt]
 • pitomba ਉਚਾਰਨ pitomba [pt]
 • mangaba ਉਚਾਰਨ mangaba [pt]
 • Maná ਉਚਾਰਨ Maná [es]
 • nêspera ਉਚਾਰਨ nêspera [pt]
 • arándanos ਉਚਾਰਨ arándanos [es]
 • manzanas ਉਚਾਰਨ manzanas [es]
 • jaca ਉਚਾਰਨ jaca [es]
 • lúcuma ਉਚਾਰਨ lúcuma [es]
 • Himbeeren ਉਚਾਰਨ Himbeeren [de]
 • lichi ਉਚਾਰਨ lichi [es]
 • Pera do campo ਉਚਾਰਨ Pera do campo [pt]
 • Ciriguela ਉਚਾਰਨ Ciriguela [pt]
 • melocotones ਉਚਾਰਨ melocotones [es]
 • fresones ਉਚਾਰਨ fresones [es]
 • pinha ਉਚਾਰਨ pinha [pt]
 • Fruta-pão ਉਚਾਰਨ Fruta-pão [pt]
 • peludinha ਉਚਾਰਨ peludinha [pt]
 • Nespereira ਉਚਾਰਨ Nespereira [pt]
 • Pitaia ਉਚਾਰਨ Pitaia [pt]
 • cajá ਉਚਾਰਨ cajá [pt]
 • Bonane ਉਚਾਰਨ Bonane [fr]
 • Sapoti ਉਚਾਰਨ Sapoti [pt]
 • nísperos ਉਚਾਰਨ nísperos [es]
 • brevas ਉਚਾਰਨ brevas [es]
 • graviola ਉਚਾਰਨ graviola [pt]
 • hollejos ਉਚਾਰਨ hollejos [es]
 • las uvas ਉਚਾਰਨ las uvas [es]
 • el plátano ਉਚਾਰਨ el plátano [es]
 • la uva ਉਚਾਰਨ la uva [es]
 • Mburukuja ਉਚਾਰਨ Mburukuja [gn]
 • los plátanos ਉਚਾਰਨ los plátanos [es]
 • anona-cagona ਉਚਾਰਨ anona-cagona [pt]
 • βακκίνιο ਉਚਾਰਨ βακκίνιο [el]
 • naranja navel ਉਚਾਰਨ naranja navel [es]
 • pakova ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ pakova [gn] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • apepu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ apepu [gn] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ