ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

future tense

future tense ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ