ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

geometry

geometry ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ