ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

heart attack

heart attack ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ