ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

hello

hello ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • hello ਉਚਾਰਨ hello [en]
 • hola ਉਚਾਰਨ hola [es]
 • one ਉਚਾਰਨ one [en]
 • are ਉਚਾਰਨ are [en]
 • bonjour ਉਚਾਰਨ bonjour [fr]
 • brother ਉਚਾਰਨ brother [en]
 • good ਉਚਾਰਨ good [en]
 • three ਉਚਾਰਨ three [en]
 • i ਉਚਾਰਨ i [en]
 • what ਉਚਾਰਨ what [en]
 • Tuesday ਉਚਾਰਨ Tuesday [en]
 • you ਉਚਾਰਨ you [en]
 • more ਉਚਾਰਨ more [en]
 • Thursday ਉਚਾਰਨ Thursday [en]
 • for ਉਚਾਰਨ for [en]
 • work ਉਚਾਰਨ work [en]
 • here ਉਚਾਰਨ here [en]
 • 你好 ਉਚਾਰਨ 你好 [yue]
 • friend ਉਚਾਰਨ friend [en]
 • konnichiwa ਉਚਾਰਨ konnichiwa [ja]
 • ten ਉਚਾਰਨ ten [en]
 • こんにちは ਉਚਾਰਨ こんにちは [ja]
 • Wednesday ਉਚਾਰਨ Wednesday [en]
 • six ਉਚਾਰਨ six [en]
 • Monday ਉਚਾਰਨ Monday [en]
 • two ਉਚਾਰਨ two [en]
 • really ਉਚਾਰਨ really [en]
 • sister ਉਚਾਰਨ sister [en]
 • is ਉਚਾਰਨ is [en]
 • why ਉਚਾਰਨ why [en]
 • twenty ਉਚਾਰਨ twenty [en]
 • not ਉਚਾਰਨ not [en]
 • nine ਉਚਾਰਨ nine [en]
 • back ਉਚਾਰਨ back [en]
 • happy ਉਚਾਰਨ happy [en]
 • 안녕하세요 ਉਚਾਰਨ 안녕하세요 [ko]
 • Saturday ਉਚਾਰਨ Saturday [en]
 • want ਉਚਾਰਨ want [en]
 • thirty ਉਚਾਰਨ thirty [en]
 • five ਉਚਾਰਨ five [en]
 • welcome ਉਚਾਰਨ welcome [en]
 • Friday ਉਚਾਰਨ Friday [en]
 • four ਉਚਾਰਨ four [en]
 • 100 ਉਚਾਰਨ 100 [tt]
 • hej ਉਚਾਰਨ hej [sv]
 • money ਉਚਾਰਨ money [en]
 • السلام عليكم ਉਚਾਰਨ السلام عليكم [ar]
 • minute ਉਚਾਰਨ minute [en]
 • eight ਉਚਾਰਨ eight [en]
 • 안녕 ਉਚਾਰਨ 안녕 [ko]
 • job ਉਚਾਰਨ job [en]
 • Sunday ਉਚਾਰਨ Sunday [en]
 • seven ਉਚਾਰਨ seven [en]
 • kaixo ਉਚਾਰਨ kaixo [eu]
 • hey ਉਚਾਰਨ hey [en]
 • hard ਉਚਾਰਨ hard [en]
 • ninety ਉਚਾਰਨ ninety [en]
 • friends ਉਚਾਰਨ friends [en]
 • 1000 ਉਚਾਰਨ 1000 [he]
 • shark ਉਚਾਰਨ shark [en]
 • grandma ਉਚਾਰਨ grandma [en]
 • forty ਉਚਾਰਨ forty [en]
 • مرحبا ਉਚਾਰਨ مرحبا [ar]
 • eighty ਉਚਾਰਨ eighty [en]
 • howdy ਉਚਾਰਨ howdy [en]
 • 500 ਉਚਾਰਨ 500 [en]
 • Saluton ਉਚਾਰਨ Saluton [eo]
 • halo ਉਚਾਰਨ halo [en]
 • satisfied ਉਚਾਰਨ satisfied [en]
 • backache ਉਚਾਰਨ backache [en]
 • seventy ਉਚਾਰਨ seventy [en]
 • 200 ਉਚਾਰਨ 200 [ar]
 • someone ਉਚਾਰਨ someone [en]
 • 300 ਉਚਾਰਨ 300 [it]
 • sixty ਉਚਾਰਨ sixty [en]
 • 800 ਉਚਾਰਨ 800 [hy]
 • 今日は ਉਚਾਰਨ 今日は [ja]
 • 900 ਉਚਾਰਨ 900 [es]
 • вітаю ਉਚਾਰਨ вітаю [be]
 • 400 ਉਚਾਰਨ 400 [es]
 • looking ਉਚਾਰਨ looking [en]
 • 700 ਉਚਾਰਨ 700 [en]
 • もしもし ਉਚਾਰਨ もしもし [ja]
 • happening ਉਚਾਰਨ happening [en]
 • 您好 ਉਚਾਰਨ 您好 [yue]
 • nyob zoo ਉਚਾਰਨ nyob zoo [hmn]
 • grandad ਉਚਾਰਨ grandad [en]
 • heisann ਉਚਾਰਨ heisann [no]
 • Håfa ådai ਉਚਾਰਨ Håfa ådai [ceb]
 • oi! ਉਚਾਰਨ oi! [en]
 • selamat siang ਉਚਾਰਨ selamat siang [ind]
 • سلام علیکم ਉਚਾਰਨ سلام علیکم [fa]
 • aaniin ਉਚਾਰਨ aaniin [oj]
 • mingalaba ਉਚਾਰਨ mingalaba [my]
 • hiya ਉਚਾਰਨ hiya [en]
 • درود ਉਚਾਰਨ درود [fa]
 • Moien ਉਚਾਰਨ Moien [lb]
 • sæll ਉਚਾਰਨ sæll [is]
 • السلام ਉਚਾਰਨ السلام [ar]
 • salama ਉਚਾਰਨ salama [fi]