ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

Ice

Ice ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • glace ਉਚਾਰਨ glace [fr]
 • hielo ਉਚਾਰਨ hielo [es]
 • led ਉਚਾਰਨ led [en]
 • floe ਉਚਾਰਨ floe [en]
 • Stich ਉਚਾਰਨ Stich [de]
 • ice chest ਉਚਾਰਨ ice chest [en]
 • برف ਉਚਾਰਨ برف [fa]
 • 融化 ਉਚਾਰਨ 融化 [zh]
 • ラムレーズン ਉਚਾਰਨ ラムレーズン [ja]
 • isen ਉਚਾਰਨ isen [sv]
 • קרח ਉਚਾਰਨ קרח [he]
 • oighear ਉਚਾਰਨ oighear [ga]
 • ша ਉਚਾਰਨ ша [ru]
 • cryosphere ਉਚਾਰਨ cryosphere [en]
 • یخ ਉਚਾਰਨ یخ [fa]
 • муз ਉਚਾਰਨ муз [udm]
 • skauti ਉਚਾਰਨ skauti [cs]
 • na lodzie ਉਚਾਰਨ na lodzie [pl]
 • ľad ਉਚਾਰਨ ľad [sk]
 • lodoszreń ਉਚਾਰਨ lodoszreń [pl]
 • giassa ਉਚਾਰਨ giassa [pms]
 • iser ਉਚਾਰਨ iser [no]
 • lód ਉਚਾਰਨ lód [pl]
 • le glaçon ਉਚਾਰਨ le glaçon [fr]
 • rhew ਉਚਾਰਨ rhew [cy]
 • hokej na lodzie ਉਚਾਰਨ hokej na lodzie [pl]
 • icefall ਉਚਾਰਨ icefall [en]
 • roztajać ਉਚਾਰਨ roztajać [pl]
 • kruszarka ਉਚਾਰਨ kruszarka [pl]
 • يخ ਉਚਾਰਨ يخ [fa]
 • बर्फ ਉਚਾਰਨ बर्फ [hi]
 • lud - lód - lut ਉਚਾਰਨ lud - lód - lut [pl]
 • ice maker ਉਚਾਰਨ ice maker [en]
 • giàzz ਉਚਾਰਨ giàzz [rgn]
 • ICEX ਉਚਾਰਨ ICEX [en]
 • jak lód ਉਚਾਰਨ jak lód [pl]
 • iazzu ਉਚਾਰਨ iazzu [scn]
 • àstragu ਉਚਾਰਨ àstragu [sc]
 • мұз ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ мұз [kk] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ranomandry ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ranomandry [mg] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • aisi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ aisi [fj] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • máfì ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ máfì [kr] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ