ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

idiomatic expression

idiomatic expression ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ