ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

indifference

indifference ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ