ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

industry

industry ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ