ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

infinitive

infinitive ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • Škoda ਉਚਾਰਨ Škoda [cs]
 • finir ਉਚਾਰਨ finir [fr]
 • lead (verb) ਉਚਾਰਨ lead (verb) [en]
 • reread ਉਚਾਰਨ reread [en]
 • raditi ਉਚਾਰਨ raditi [sr]
 • ležati ਉਚਾਰਨ ležati [sl]
 • čitati ਉਚਾਰਨ čitati [sr]
 • dolaziti ਉਚਾਰਨ dolaziti [hr]
 • vivi ਉਚਾਰਨ vivi [eo]
 • dati ਉਚਾਰਨ dati [hr]
 • bringe ਉਚਾਰਨ bringe [da]
 • gurati ਉਚਾਰਨ gurati [hr]
 • vinde ਉਚਾਰਨ vinde [da]
 • piti ਉਚਾਰਨ piti [ro]
 • s'emmitoufler ਉਚਾਰਨ s'emmitoufler [fr]
 • strahovati ਉਚਾਰਨ strahovati [hr]
 • razumjeti ਉਚਾਰਨ razumjeti [hr]
 • htjeti ਉਚਾਰਨ htjeti [hr]
 • izlaziti ਉਚਾਰਨ izlaziti [hr]
 • jesti ਉਚਾਰਨ jesti [sl]
 • kupiti ਉਚਾਰਨ kupiti [sr]
 • zvati ਉਚਾਰਨ zvati [hr]
 • razgovarati ਉਚਾਰਨ razgovarati [sr]
 • češati ਉਚਾਰਨ češati [hr]
 • pisati ਉਚਾਰਨ pisati [sl]
 • biti ਉਚਾਰਨ biti [hr]
 • prolaziti ਉਚਾਰਨ prolaziti [hr]
 • loviti ਉਚਾਰਨ loviti [hr]
 • kupovati ਉਚਾਰਨ kupovati [bs]
 • doručkovati ਉਚਾਰਨ doručkovati [sr]
 • zazvoniti ਉਚਾਰਨ zazvoniti [hr]
 • nositi ਉਚਾਰਨ nositi [hr]
 • vidjeti ਉਚਾਰਨ vidjeti [hr]
 • brojati ਉਚਾਰਨ brojati [hr]
 • kopati ਉਚਾਰਨ kopati [hr]
 • uređivati ਉਚਾਰਨ uređivati [hr]
 • parkirati ਉਚਾਰਨ parkirati [hr]
 • zijevati ਉਚਾਰਨ zijevati [hr]
 • bevi ਉਚਾਰਨ bevi [it]
 • ubiti ਉਚਾਰਨ ubiti [hr]
 • upravljati ਉਚਾਰਨ upravljati [hr]
 • pljuvati ਉਚਾਰਨ pljuvati [sl]
 • мести ਉਚਾਰਨ мести [uk]
 • skrenuti ਉਚਾਰਨ skrenuti [hr]
 • zapeti ਉਚਾਰਨ zapeti [sl]
 • birati ਉਚਾਰਨ birati [hr]
 • bjegati ਉਚਾਰਨ bjegati [hr]
 • pohrliti ਉਚਾਰਨ pohrliti [hr]
 • misliti ਉਚਾਰਨ misliti [hr]
 • slušati ਉਚਾਰਨ slušati [hr]
 • čuti ਉਚਾਰਨ čuti [hr]
 • brisati ਉਚਾਰਨ brisati [hr]
 • tresti ਉਚਾਰਨ tresti [hr]
 • ugristi ਉਚਾਰਨ ugristi [hr]
 • igrati ਉਚਾਰਨ igrati [sl]
 • skakati ਉਚਾਰਨ skakati [hr]
 • pitati ਉਚਾਰਨ pitati [hr]
 • bubati ਉਚਾਰਨ bubati [hr]
 • disati ਉਚਾਰਨ disati [hr]
 • ustajati ਉਚਾਰਨ ustajati [bs]
 • ulaziti ਉਚਾਰਨ ulaziti [hr]
 • smatrati ਉਚਾਰਨ smatrati [hr]
 • hodati ਉਚਾਰਨ hodati [hr]
 • stajati ਉਚਾਰਨ stajati [hr]
 • stisnuti ਉਚਾਰਨ stisnuti [hr]
 • zalediti ਉਚਾਰਨ zalediti [hr]
 • vezati ਉਚਾਰਨ vezati [hr]
 • visiti ਉਚਾਰਨ visiti [hr]
 • prevesti ਉਚਾਰਨ prevesti [hr]
 • zaspati ਉਚਾਰਨ zaspati [hr]
 • zapiti ਉਚਾਰਨ zapiti [hr]
 • boriti se ਉਚਾਰਨ boriti se [hr]
 • moći ਉਚਾਰਨ moći [sr]
 • Hrastovlje ਉਚਾਰਨ Hrastovlje [sl]
 • pričati ਉਚਾਰਨ pričati [hr]
 • gaziti ਉਚਾਰਨ gaziti [sl]
 • držati ਉਚਾਰਨ držati [hr]
 • žeti ਉਚਾਰਨ žeti [hr]
 • šetati ਉਚਾਰਨ šetati [hr]
 • pripremiti ਉਚਾਰਨ pripremiti [hr]
 • tražiti ਉਚਾਰਨ tražiti [sr]
 • sisati ਉਚਾਰਨ sisati [hr]
 • bojati se ਉਚਾਰਨ bojati se [hr]
 • približiti se ਉਚਾਰਨ približiti se [hr]
 • znati ਉਚਾਰਨ znati [hr]
 • moliti ਉਚਾਰਨ moliti [hr]
 • teći ਉਚਾਰਨ teći [hr]
 • povraćati ਉਚਾਰਨ povraćati [sr]
 • premazati ਉਚਾਰਨ premazati [bs]
 • funkcionirati ਉਚਾਰਨ funkcionirati [sl]
 • upotrijebiti ਉਚਾਰਨ upotrijebiti [hr]
 • törni ਉਚਾਰਨ törni [hu]
 • plakati ਉਚਾਰਨ plakati [hr]
 • mangjâ ਉਚਾਰਨ mangjâ [fur]
 • mirisati ਉਚਾਰਨ mirisati [hr]
 • fevelâ ਉਚਾਰਨ fevelâ [fur]
 • gubiti ਉਚਾਰਨ gubiti [hr]
 • ugušiti ਉਚਾਰਨ ugušiti [hr]
 • ulivati ਉਚਾਰਨ ulivati [hr]
 • voliti ਉਚਾਰਨ voliti [hr]