ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

intellect

intellect ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ