ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

interrogative

interrogative ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • what ਉਚਾਰਨ what [en]
 • whatever ਉਚਾਰਨ whatever [en]
 • who ਉਚਾਰਨ who [en]
 • whose ਉਚਾਰਨ whose [en]
 • いつ ਉਚਾਰਨ いつ [ja]
 • interrogative ਉਚਾਰਨ interrogative [en]
 • kun ਉਚਾਰਨ kun [da]
 • quis ਉਚਾਰਨ quis [la]
 • out of interest ਉਚਾਰਨ out of interest [en]
 • 幾ら ਉਚਾਰਨ 幾ら [ja]
 • რა ਉਚਾਰਨ რა [ka]
 • whosever ਉਚਾਰਨ whosever [en]
 • 疑問詞 ぎもんし ਉਚਾਰਨ 疑問詞 ぎもんし [ja]
 • annò ਉਚਾਰਨ annò [sc]
 • wieviele ਉਚਾਰਨ wieviele [de]
 • 幾つ ਉਚਾਰਨ 幾つ [ja]
 • როგორ ਉਚਾਰਨ როგორ [ka]
 • في أي؟ ਉਚਾਰਨ في أي؟ [ar]
 • سوالیہ ਉਚਾਰਨ سوالیہ [ur]
 • 洽底所 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 洽底所 [cdo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ