ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

irregular verb

irregular verb ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • ate ਉਚਾਰਨ ate [en]
 • zijn ਉਚਾਰਨ zijn [nl]
 • tiocfaidh ਉਚਾਰਨ tiocfaidh [ga]
 • thug ਉਚਾਰਨ thug [en]
 • abair ਉਚਾਰਨ abair [ga]
 • springen ਉਚਾਰਨ springen [de]
 • spreken ਉਚਾਰਨ spreken [nl]
 • sehe ਉਚਾਰਨ sehe [de]
 • möchtest ਉਚਾਰਨ möchtest [de]
 • staan ਉਚਾਰਨ staan [nl]
 • gehst ਉਚਾਰਨ gehst [de]
 • seht ਉਚਾਰਨ seht [de]
 • tháinig ਉਚਾਰਨ tháinig [ga]
 • OK'd ਉਚਾਰਨ OK'd [en]
 • finna ਉਚਾਰਨ finna [sv]
 • zien ਉਚਾਰਨ zien [nl]
 • ithim ਉਚਾਰਨ ithim [ga]
 • vella ਉਚਾਰਨ vella [gl]
 • verstaan ਉਚਾਰਨ verstaan [nl]
 • d'ith ਉਚਾਰਨ d'ith [ga]
 • geta ਉਚਾਰਨ geta [is]
 • verða ਉਚਾਰਨ verða [fo]
 • vinda ਉਚਾਰਨ vinda [pt]
 • tabharfaidh ਉਚਾਰਨ tabharfaidh [ga]
 • könnt ਉਚਾਰਨ könnt [de]
 • tabhair ਉਚਾਰਨ tabhair [ga]
 • vefa ਉਚਾਰਨ vefa [is]
 • trägst ਉਚਾਰਨ trägst [de]
 • þjóta ਉਚਾਰਨ þjóta [is]
 • winnen ਉਚਾਰਨ winnen [nl]
 • víkja ਉਚਾਰਨ víkja [fo]
 • broadcasted ਉਚਾਰਨ broadcasted [en]
 • tagann ਉਚਾਰਨ tagann [ga]
 • vinna ਉਚਾਰਨ vinna [sv]
 • thiocfaidh ਉਚਾਰਨ thiocfaidh [ga]
 • verslaan ਉਚਾਰਨ verslaan [nl]
 • befürworten ਉਚਾਰਨ befürworten [de]
 • búa ਉਚਾਰਨ búa [is]
 • ní fhaca ਉਚਾਰਨ ní fhaca [ga]
 • rjúfa ਉਚਾਰਨ rjúfa [is]
 • ith ਉਚਾਰਨ ith [ga]
 • bäckst ਉਚਾਰਨ bäckst [de]
 • kennst ਉਚਾਰਨ kennst [de]
 • íosfaidh ਉਚਾਰਨ íosfaidh [ga]
 • vorbeikam ਉਚਾਰਨ vorbeikam [de]
 • bhfaca ਉਚਾਰਨ bhfaca [ga]
 • thugaim ਉਚਾਰਨ thugaim [ga]
 • an bhfeicfidh ਉਚਾਰਨ an bhfeicfidh [ga]
 • aufnahm ਉਚਾਰਨ aufnahm [de]
 • backbitten ਉਚਾਰਨ backbitten [en]
 • fljóta ਉਚਾਰਨ fljóta [fo]
 • velta ਉਚਾਰਨ velta [is]
 • gingst ਉਚਾਰਨ gingst [de]
 • entstände ਉਚਾਰਨ entstände [de]
 • wolltest ਉਚਾਰਨ wolltest [de]
 • tugaim ਉਚਾਰਨ tugaim [ga]
 • forewent ਉਚਾਰਨ forewent [en]
 • wehgetan ਉਚਾਰਨ wehgetan [de]
 • wißt ਉਚਾਰਨ wißt [de]
 • þrífa ਉਚਾਰਨ þrífa [is]
 • dtugann ਉਚਾਰਨ dtugann [ga]
 • thagann ਉਚਾਰਨ thagann [ga]
 • itheann tú ਉਚਾਰਨ itheann tú [ga]
 • gingt ਉਚਾਰਨ gingt [de]
 • fjochtsje ਉਚਾਰਨ fjochtsje [fy]
 • begûn ਉਚਾਰਨ begûn [fy]
 • begjinne ਉਚਾਰਨ begjinne [fy]
 • przystoi ਉਚਾਰਨ przystoi [pl]
 • przystoją ਉਚਾਰਨ przystoją [pl]