ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

irregular verb

irregular verb ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • ate ਉਚਾਰਨ
  ate [en]
 • zijn ਉਚਾਰਨ
  zijn [nl]
 • tiocfaidh ਉਚਾਰਨ
  tiocfaidh [ga]
 • thug ਉਚਾਰਨ
  thug [en]
 • abair ਉਚਾਰਨ
  abair [ga]
 • sehe ਉਚਾਰਨ
  sehe [de]
 • springen ਉਚਾਰਨ
  springen [de]
 • spreken ਉਚਾਰਨ
  spreken [nl]
 • möchtest ਉਚਾਰਨ
  möchtest [de]
 • gehst ਉਚਾਰਨ
  gehst [de]
 • staan ਉਚਾਰਨ
  staan [nl]
 • tháinig ਉਚਾਰਨ
  tháinig [ga]
 • seht ਉਚਾਰਨ
  seht [de]
 • OK'd ਉਚਾਰਨ
  OK'd [en]
 • zien ਉਚਾਰਨ
  zien [nl]
 • finna ਉਚਾਰਨ
  finna [sv]
 • ithim ਉਚਾਰਨ
  ithim [ga]
 • d'ith ਉਚਾਰਨ
  d'ith [ga]
 • vella ਉਚਾਰਨ
  vella [gl]
 • geta ਉਚਾਰਨ
  geta [is]
 • verstaan ਉਚਾਰਨ
  verstaan [nl]
 • tabharfaidh ਉਚਾਰਨ
  tabharfaidh [ga]
 • tabhair ਉਚਾਰਨ
  tabhair [ga]
 • verða ਉਚਾਰਨ
  verða [fo]
 • vinda ਉਚਾਰਨ
  vinda [pt]
 • könnt ਉਚਾਰਨ
  könnt [de]
 • trägst ਉਚਾਰਨ
  trägst [de]
 • vefa ਉਚਾਰਨ
  vefa [is]
 • þjóta ਉਚਾਰਨ
  þjóta [is]
 • winnen ਉਚਾਰਨ
  winnen [nl]
 • víkja ਉਚਾਰਨ
  víkja [fo]
 • vinna ਉਚਾਰਨ
  vinna [sv]
 • ith ਉਚਾਰਨ
  ith [ga]
 • broadcasted ਉਚਾਰਨ
  broadcasted [en]
 • tagann ਉਚਾਰਨ
  tagann [ga]
 • thiocfaidh ਉਚਾਰਨ
  thiocfaidh [ga]
 • verslaan ਉਚਾਰਨ
  verslaan [nl]
 • kennst ਉਚਾਰਨ
  kennst [de]
 • ní fhaca ਉਚਾਰਨ
  ní fhaca [ga]
 • befürworten ਉਚਾਰਨ
  befürworten [de]
 • íosfaidh ਉਚਾਰਨ
  íosfaidh [ga]
 • búa ਉਚਾਰਨ
  búa [is]
 • bäckst ਉਚਾਰਨ
  bäckst [de]
 • rjúfa ਉਚਾਰਨ
  rjúfa [is]
 • bhfaca ਉਚਾਰਨ
  bhfaca [ga]
 • vorbeikam ਉਚਾਰਨ
  vorbeikam [de]
 • backbitten ਉਚਾਰਨ
  backbitten [en]
 • thugaim ਉਚਾਰਨ
  thugaim [ga]
 • an bhfeicfidh ਉਚਾਰਨ
  an bhfeicfidh [ga]
 • aufnahm ਉਚਾਰਨ
  aufnahm [de]
 • fljóta ਉਚਾਰਨ
  fljóta [fo]
 • velta ਉਚਾਰਨ
  velta [is]
 • gingst ਉਚਾਰਨ
  gingst [de]
 • entstände ਉਚਾਰਨ
  entstände [de]
 • tugaim ਉਚਾਰਨ
  tugaim [ga]
 • wolltest ਉਚਾਰਨ
  wolltest [de]
 • forewent ਉਚਾਰਨ
  forewent [en]
 • wehgetan ਉਚਾਰਨ
  wehgetan [de]
 • wißt ਉਚਾਰਨ
  wißt [de]
 • þrífa ਉਚਾਰਨ
  þrífa [is]
 • thagann ਉਚਾਰਨ
  thagann [ga]
 • dtugann ਉਚਾਰਨ
  dtugann [ga]
 • itheann tú ਉਚਾਰਨ
  itheann tú [ga]
 • gingt ਉਚਾਰਨ
  gingt [de]
 • fjochtsje ਉਚਾਰਨ
  fjochtsje [fy]
 • begûn ਉਚਾਰਨ
  begûn [fy]
 • begjinne ਉਚਾਰਨ
  begjinne [fy]
 • przystoi ਉਚਾਰਨ
  przystoi [pl]
 • przystoją ਉਚਾਰਨ
  przystoją [pl]