ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

izena

izena ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • oi ਉਚਾਰਨ oi [pt]
 • malo ਉਚਾਰਨ malo [es]
 • lapin ਉਚਾਰਨ lapin [fr]
 • Kate ਉਚਾਰਨ Kate [hr]
 • dado ਉਚਾਰਨ dado [es]
 • Maia ਉਚਾਰਨ Maia [pt]
 • min ਉਚਾਰਨ min [tt]
 • profil ਉਚਾਰਨ profil [de]
 • pixel ਉਚਾਰਨ pixel [en]
 • mist ਉਚਾਰਨ mist [en]
 • giza ਉਚਾਰਨ giza [en]
 • majo ਉਚਾਰਨ majo [eo]
 • mahina ਉਚਾਰਨ mahina [haw]
 • tanta ਉਚਾਰਨ tanta [es]
 • trufa ਉਚਾਰਨ trufa [es]
 • streaming ਉਚਾਰਨ streaming [en]
 • karel ਉਚਾਰਨ karel [et]
 • berba ਉਚਾਰਨ berba [eu]
 • sama ਉਚਾਰਨ sama [eo]
 • segalari ਉਚਾਰਨ segalari [eu]
 • Arno ਉਚਾਰਨ Arno [et]
 • putz ਉਚਾਰਨ putz [en]
 • molde ਉਚਾਰਨ molde [no]
 • automobil ਉਚਾਰਨ automobil [ro]
 • Sanja ਉਚਾਰਨ Sanja [bs]
 • talo ਉਚਾਰਨ talo [fi]
 • OTAN ਉਚਾਰਨ OTAN [fr]
 • emigrante ਉਚਾਰਨ emigrante [es]
 • muga ਉਚਾਰਨ muga [ca]
 • bort ਉਚਾਰਨ bort [da]
 • mendi ਉਚਾਰਨ mendi [eo]
 • mura ਉਚਾਰਨ mura [it]
 • Saldo ਉਚਾਰਨ Saldo [vec]
 • eguberri ਉਚਾਰਨ eguberri [eu]
 • mera ਉਚਾਰਨ mera [es]
 • organismo ਉਚਾਰਨ organismo [it]
 • atze ਉਚਾਰਨ atze [de]
 • Unai ਉਚਾਰਨ Unai [eu]
 • xakel ਉਚਾਰਨ xakel [eu]
 • esteka ਉਚਾਰਨ esteka [eu]
 • ereinotz ਉਚਾਰਨ ereinotz [eu]
 • uve ਉਚਾਰਨ uve [it]
 • itsulapiko ਉਚਾਰਨ itsulapiko [eu]
 • lasta ਉਚਾਰਨ lasta [sv]
 • adio ਉਚਾਰਨ adio [cy]
 • osasun ਉਚਾਰਨ osasun [eu]
 • sagu ਉਚਾਰਨ sagu [pt]
 • eraso ਉਚਾਰਨ eraso [eu]
 • bakardade ਉਚਾਰਨ bakardade [eu]
 • barrabil ਉਚਾਰਨ barrabil [eu]
 • papur ਉਚਾਰਨ papur [cy]
 • Madalena ਉਚਾਰਨ Madalena [pt]
 • agor ਉਚਾਰਨ agor [cy]
 • klik ਉਚਾਰਨ klik [da]
 • harrotasun ਉਚਾਰਨ harrotasun [eu]
 • beldar ਉਚਾਰਨ beldar [es]
 • bakartasun ਉਚਾਰਨ bakartasun [eu]
 • gautxori ਉਚਾਰਨ gautxori [eu]
 • karnaba ਉਚਾਰਨ karnaba [eu]
 • neba ਉਚਾਰਨ neba [eu]
 • elebitasun ਉਚਾਰਨ elebitasun [eu]
 • eskola ਉਚਾਰਨ eskola [eu]
 • zazpizango ਉਚਾਰਨ zazpizango [eu]
 • borra ਉਚਾਰਨ borra [pt]
 • ahopeko ਉਚਾਰਨ ahopeko [eu]
 • igerileku ਉਚਾਰਨ igerileku [eu]
 • herenaitona ਉਚਾਰਨ herenaitona [eu]
 • bero ਉਚਾਰਨ bero [sv]
 • oinbular ਉਚਾਰਨ oinbular [eu]
 • abortu ਉਚਾਰਨ abortu [eu]
 • langile ਉਚਾਰਨ langile [eu]
 • asasino ਉਚਾਰਨ asasino [gl]
 • harea ਉਚਾਰਨ harea [eu]
 • ikatz ਉਚਾਰਨ ikatz [eu]
 • arre ਉਚਾਰਨ arre [es]
 • hortzoi ਉਚਾਰਨ hortzoi [eu]
 • doi ਉਚਾਰਨ doi [ro]
 • eguen ਉਚਾਰਨ eguen [eu]
 • karramarro ਉਚਾਰਨ karramarro [eu]
 • ahi ਉਚਾਰਨ ahi [it]
 • herenamona ਉਚਾਰਨ herenamona [eu]
 • elemenia ਉਚਾਰਨ elemenia [eu]
 • gandor ਉਚਾਰਨ gandor [eu]
 • administrazio ਉਚਾਰਨ administrazio [eu]
 • beita ਉਚਾਰਨ beita [lmo]
 • baga ਉਚਾਰਨ baga [pt]
 • bainujantzi ਉਚਾਰਨ bainujantzi [eu]
 • zirkin ਉਚਾਰਨ zirkin [eu]
 • entzungailu ਉਚਾਰਨ entzungailu [eu]
 • bidegile ਉਚਾਰਨ bidegile [eu]
 • txangurro ਉਚਾਰਨ txangurro [eu]
 • interfaze ਉਚਾਰਨ interfaze [eu]
 • arantza ਉਚਾਰਨ arantza [eu]
 • harritzar ਉਚਾਰਨ harritzar [eu]
 • zainzuri ਉਚਾਰਨ zainzuri [eu]
 • erdigune ਉਚਾਰਨ erdigune [eu]
 • Piura ਉਚਾਰਨ Piura [es]
 • arreba ਉਚਾਰਨ arreba [eu]
 • oles ਉਚਾਰਨ oles [ind]
 • eskubide ਉਚਾਰਨ eskubide [eu]