ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

kangaroo

kangaroo ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ