ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

l

l ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • hello ਉਚਾਰਨ hello [en]
 • hola ਉਚਾਰਨ hola [es]
 • escola ਉਚਾਰਨ escola [pt]
 • Liebe ਉਚਾਰਨ Liebe [de]
 • geographical ਉਚਾਰਨ geographical [en]
 • Froebel ਉਚਾਰਨ Froebel [de]
 • litr ਉਚਾਰਨ litr [cs]
 • všechen ਉਚਾਰਨ všechen [cs]
 • Л л ਉਚਾਰਨ Л л [sr]
 • operaio ਉਚਾਰਨ operaio [it]
 • Lugogo ਉਚਾਰਨ Lugogo [af]
 • Elvesham ਉਚਾਰਨ Elvesham [en]
 • przedpłata ਉਚਾਰਨ przedpłata [pl]
 • Harry Kewell ਉਚਾਰਨ Harry Kewell [en]
 • Vygotski ਉਚਾਰਨ Vygotski [pt]
 • oblonica ਉਚਾਰਨ oblonica [it]
 • tactil ਉਚਾਰਨ tactil [ro]
 • 八年間 ਉਚਾਰਨ 八年間 [ja]
 • ଓ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [or] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ