ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

letter name

letter name ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • a ਉਚਾਰਨ a [en]
 • ele ਉਚਾਰਨ ele [pt]
 • ce ਉਚਾਰਨ ce [fr]
 • ü ਉਚਾਰਨ ü [de]
 • omicron ਉਚਾਰਨ omicron [en]
 • ß ਉਚਾਰਨ ß [de]
 • jota ਉਚਾਰਨ jota [es]
 • alpha ਉਚਾਰਨ alpha [en]
 • vu ਉਚਾਰਨ vu [fr]
 • ĥ ਉਚਾਰਨ ĥ [eo]
 • ŭ ਉਚਾਰਨ ŭ [eo]
 • Î ਉਚਾਰਨ Î [ro]
 • chi (ち) ਉਚਾਰਨ chi (ち) [ja]
 • ĝ ਉਚਾਰਨ ĝ [eo]
 • Ђ ђ ਉਚਾਰਨ Ђ ђ [sr]
 • ŝ ਉਚਾਰਨ ŝ [eo]
 • gi ਉਚਾਰਨ gi [no]
 • ĵ ਉਚਾਰਨ ĵ [eo]
 • capa ਉਚਾਰਨ capa [pt]
 • Љ љ ਉਚਾਰਨ Љ љ [sr]
 • Ћ ћ ਉਚਾਰਨ Ћ ћ [sr]
 • aca ਉਚਾਰਨ aca [lmo]
 • ț ਉਚਾਰਨ ț [ro]
 • Ч ч ਉਚਾਰਨ Ч ч [sr]
 • eme ਉਚਾਰਨ eme [eu]
 • ĉ ਉਚਾਰਨ ĉ [eo]
 • Џ џ ਉਚਾਰਨ Џ џ [sr]
 • אלף ਉਚਾਰਨ אלף [he]
 • Б б ਉਚਾਰਨ Б б [sr]
 • ሒ ਉਚਾਰਨ [am]
 • Њ њ ਉਚਾਰਨ Њ њ [sr]
 • Ж ж ਉਚਾਰਨ Ж ж [sr]
 • חֵית ਉਚਾਰਨ חֵית [he]
 • Ј ј ਉਚਾਰਨ Ј ј [sr]
 • П п ਉਚਾਰਨ П п [sr]
 • З з ਉਚਾਰਨ З з [sr]
 • Л л ਉਚਾਰਨ Л л [sr]
 • У у ਉਚਾਰਨ У у [sr]
 • erra (nf) ਉਚਾਰਨ erra (nf) [sro]
 • К к ਉਚਾਰਨ К к [sr]
 • Ц ц ਉਚਾਰਨ Ц ц [sr]
 • ema (nf) ਉਚਾਰਨ ema (nf) [sro]
 • A a ਉਚਾਰਨ A a [sr]
 • scèscia ਉਚਾਰਨ scèscia [sro]
 • Т т ਉਚਾਰਨ Т т [sr]
 • Е е ਉਚਾਰਨ Е е [sr]
 • enna (nf) ਉਚਾਰਨ enna (nf) [sro]
 • ti (n.) ਉਚਾਰਨ ti (n.) [sro]
 • Р р ਉਚਾਰਨ Р р [sr]
 • essa (nf) ਉਚਾਰਨ essa (nf) [sro]
 • М м ਉਚਾਰਨ М м [sr]
 • efa (nf) ਉਚਾਰਨ efa (nf) [sro]
 • Н н ਉਚਾਰਨ Н н [sr]
 • ሑ ਉਚਾਰਨ [am]
 • В в ਉਚਾਰਨ В в [sr]
 • С с ਉਚਾਰਨ С с [sr]
 • Х х ਉਚਾਰਨ Х х [sr]
 • zéta ਉਚਾਰਨ zéta [cs]
 • di (nf) ਉਚਾਰਨ di (nf) [sro]
 • О о ਉਚਾਰਨ О о [sr]
 • ci (n.) ਉਚਾਰਨ ci (n.) [sro]
 • vu dòpia ਉਚਾਰਨ vu dòpia [sro]
 • И и ਉਚਾਰਨ И и [sr]
 • i grega ਉਚਾਰਨ i grega [sro]
 • ella (nf) ਉਚਾਰਨ ella (nf) [sro]
 • Д д ਉਚਾਰਨ Д д [sr]
 • cu (nf) ਉਚਾਰਨ cu (nf) [sro]
 • Ф ф ਉਚਾਰਨ Ф ф [sr]
 • Г г ਉਚਾਰਨ Г г [sr]
 • ላ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [am] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ሖ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [am] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ሕ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [am] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ሔ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [am] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ሓ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [am] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ሐ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [am] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ሎ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [am] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ል ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [am] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ሌ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [am] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ሊ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [am] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ሉ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [am] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ለ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [am] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ሆ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [am] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ህ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [am] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ሄ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [am] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ሃ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [am] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ሂ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [am] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ሁ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [am] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ሀ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [am] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ