ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

luxurious

luxurious ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ