ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

machinery

machinery ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ